Achtergrond informatie & Materialen Spankappen

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER SPANKAPPEN
Lichtgewicht constructies – membranen zoals een spankap, luifel, luchtkussendak, spankappen etc. – zijn vanuit ecologisch oogpunt interessant omdat er optimaal gebruik wordt gemaakt van materiaaleigenschappen en natuurlijke hulpbronnen. Verder vormen ze in de meeste gevallen een verrijking van de architectuur.

Het uitgangspunt bij het vormgeven van de meeste constructies is een zo licht (fragiel) mogelijk ontwerp. Het eigen gewicht in relatie tot de te dragen massa (‘levende lading’) moet zo laag mogelijk zijn. Natuurkrachten zijn de grote vijand van lichtgewichtconstructies. Sneeuw- en windlast (en daardoor ontstane trillingen) maar ook temperatuurschommelingen, kunnen een grote invloed hebben.

Onderstaand schema toont een vereenvoudigd overzicht van onder druk staande of afgespannen constructies.

Lichtgewicht konstrukties, onder druk (compression) of afgespannen (tension)
Bron: The Design of Membrane and Lightweight Structures –
Marijke Mollaert / 2002

Er zijn vele vormen mogelijk. Het ontwerp van de eventuele draagconstructie en overdacht van krachten speelt hierbij een belangrijke rol. Het onderstaande overzicht geeft een idee van mogelijke (ook dubbelgekromde) vormen cq. basisideeën.

Tijdens het ontwerpproces wordt veelal gebruik gemaakt van dergelijke basisvormen. Deze ‘praatplaatjes’ leiden – samen met alle criteria welke gelden voor die specifieke situatie – tot een idee of concept dat verder uitgewerkt kan worden tot een uiteindelijk ontwerp van de Spankappen.

Mogelijke (ook dubbelgekromde) vormen cq. basisideeën.

Voor technische tekenwerkzaamheden wordt veelal CAD toegepast. Visualisaties van oplossingen kunnen met specifieke software worden weergegeven. In sommige gevallen wordt een maquette gemaakt om het driedimensionale beeld zo volledig mogelijk te benaderen en te controleren op uitvoerbaarheid.