Project Bedrukkingen

Architect

Product
Batyline® HM

Omschrijving
Room dividers samengesteld uit Batyline HM en opgespannen met metalen kabels.