Cockpit Hessing Utrecht de Bildt

Architect
ONL  Oosterhuis-Lenard

Product
Batyline® HM

Omschrijving
Poly-Ned heeft hier een dubbel-gekromd plafond gerealiseerd. Poly-Ned engineert en levert regelmatig drie-dimensionale constructies zoals spankappen,  luchtkussendaken, etc. Deze kennis kwam enorm van pas tijdens ontwerp en  realisatie van dit project. Het plafond volgt de contouren van het aluminium dak en loopt door tot de vloer. Het hoogwaardige textielweefsel draagt tevens bij aan de benodigde geluidsabsorptie. De diverse vlakken zijn rondom opgespannen met behulp van elastisch koord.

Voor publicaties, klik hier