Architectonische spankap UT Twente.

Poly-Ned plaatste onlangs een spankap, die een architectonische aanvulling op het nieuwe hoofdplein bij de UT Twente vormt. Deze spankap van 900 m2 dient niet alleen als droogloop maar verbindt ook symbolisch de diverse gebouwen van dit universiteitscomplex met elkaar.