Industriële Toepassingen

Polyned ontwikkelt en levert ook een zogenaamde drukregulerend antistatisch membraan voor gebruik in een (grote) industriële opslagtank voor vluchtige / brandgevaarlijke gassen die o.a. koolwaterstoffen/ nafta’s bevatten.